De categorie “Mens” is volkomen duidelijk, zo dachten wij. Zolang er een mens op uw foto staat afgebeeld, is het al voldoende om aan deze categorie deel te nemen. Alles mag, de geconcentreerde mens, de ontspannen mens, de spelende mens. 

De expositie van de “De Wiele Zomerwedstrijd 2018” wordt gehouden van zaterdag 8 september tot en met donderdag 25 oktober 2018.

De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 8 september 2018 om 14.00 uur tijdens de expositie van de Zomerwedstrijd 2018 van Stichting De Wiele creatief, Molenstraat 19 in Geldrop.

Eerste prijs categorie "Mens"

Jury rapport     1e prijs in de categorie Mens:         Fopkje de Winter

De jury van de Wiele Zomer Fotowedstrijd bestond uit een viertal mensen, te weten Toon Vogels, Huub Keijzers, Marjolein van Hout en Huibert van der Meer. De deelnemende foto’s zijn door elk individueel jurylid onafhankelijk van de anderen op een zevental aspecten getoetst. Zodoende zijn we voor elke categorie tot een gemiddeld cijfer gekomen.


- Esthetiek             7,75
- Esthetiek             7,75
- Eerste Indruk     7,75
- Techniek              8


- Verkoopbaarheid  7,75
- Compositie             7,75
- Gevoel                      7,5

De jury vond dit vooral een originele foto. Maar toch ook een foto die vrolijk stemt en die de mens (immers de categorie waartoe de foto behoort) vanuit een optimistisch, zonnig standpunt laat zien. Er is zelfs sprake van hoop voor de toekomst wanneer met naar dit beeld kijkt. Het heeft iets lichts, wat zich symboliseert in de bellen die het meisje blaast. Licht en broos is het. Iets om te koesteren bijna, hoop kan elk moment uiteenspatten immers.
Ofschoon het hier en daar wat schuurt, voornamelijk in het zichtbare Photoshopwerk, is de techniek verder puik in orde. Dit geldt evenzeer voor de compositie, die aan veel regels van de compositieleer voldoet en daar tegelijkertijd een beetje de spot mee drijft.
Is de foto kunstzinnig? Daar valt over te redetwisten, voor zowel de mensen die de plaat hier in de expositieruimte kunnen aanschouwen als voor de vierkoppige jury.
Een plaat van hoop zoals reeds gemeld, van vrolijkheid, levenslust en energie. Natuurlijk is een beeld verkoopbaar dat al deze aspecten in zich verenigt.
Zit er voldoende gevoel in de plaat? Natuurlijk, anders zouden bovengenoemde aspecten niet zo hoog hebben gescoord bij de afzonderlijke juryleden.
De eerste indruk was bij alle vier de leden van de jury gemiddeld al bijna een acht! Kortom, een plaat die het verdient om in het zonnetje gezet te worden.