Triënnale 2022


Voor de zesde keer willen we de Triënnale weer organiseren in de tuin van Hans Vlemmix aan het Emopad. Helaas kon de expositie in 2021 niet doorgaan vanwege de Corona lock-downs.

En hoewel het nu dus vier jaar geleden is dat we de expositie in 2018 hebben gehouden willen we de naam maar aan houden.

Deze driejaarlijkse expositie is bedoeld voor beelden van cursisten en oud cursisten van “de Wiele” aangevuld met een gastexposant.

Wij willen vooral de beeldhouwers en ceramisten de gelegenheid geven nieuw(e) werk(en)
in wijde kring te laten zien en dat in een prachtige parkachtige omgeving.
Zonder te overdrijven mag gezegd worden dat de belangstelling voor alle vorige exposities buitengewoon groot was. Ook krijgen we veel vragen wanneer de volgende expositie is. September 2022 dus.

Uiteraard zijn ook de docenten van “de Wiele” weer uitgenodigd want de beelden van Henny, Caroline en Thea waren echte eyecatchers. Wij rekenen dus ook weer op hen!

Er is geen beperking aan de in te brengen werken, anders dan dat ze nog niet eerder op deze Triënnale zijn tentoongesteld en dat ze buiten geëxposeerd zullen worden.
Kwetsbare en bronzen beelden worden ‘s avonds naar binnen gehaald.
Het aantal beelden per exposant is ook deze keer niet beperkt maar wij houden ons het recht voor om na de inschrijving te selecteren als er erg veel inbreng is.

We hopen ook nu weer op jullie enthousiaste deelname om ook deze expositie tot een succes te maken.

Beelden expositie Triënnale 2022 

Datum: 3 en 4 september en 10 en 11 september of op afspraak

Opgeven voor deelname kan via onderstaande emailadressen:

Hans Vlemmix 
jenyvlemmix@outlook.com
 06-1467 6600

Els Schouwenaars
els.schouwenaars@chello.nl

Nelly Bakens
nelly@bakens.com