Inleiding in de Kunstgeschiedenis

Beeldhouwen
21 maart 2018

De cursus geeft een uitgebreid chronologisch overzicht van de westerse kunstgeschiedenis tot aan de twintigste eeuw. De belangrijkste kunsthistorische  stromingen en perioden zullen de revue passeren met aandacht voor de maatschappelijke omstandigheden, de relatie met andere perioden en stromingen in de kunst. Daarnaast achtergronden van de getoonde kunstwerken en kunstenaars. Alles aan de hand van vele prachtige afbeeldingen.

De cursus bestaat uit tien lessen. Behandeld worden de onderwerpen:     

  1. Algemene inleiding, kijken naar kunst.
  2. Egypte
  3. Griekenland
  4. Rome
  5. Romaanse en gotische kunst.
  6. Renaissance (1)
  7. Renaissance (2)
  8. Barok
  9. Negentiende-eeuwse schilderkunst (1)
  10. Negentiende-eeuwse schilderkunst (2)

Het doel is dat u in deze cursus leert hoe de diverse perioden en stromingen zijn ontstaan en welke kunstvormen er waren. Daarbij wordt geleerd zelf te kijken en te interpreteren. Er is ruim mogelijkheid voor vragen en interactie.

Inleiding in de Kunstgeschiedenis
Cursuscode:    20-800

Tijdstip:           20.00-22.00 uur (1x per 2 weken)
Start:                Maandag 4 oktober 2021
Vervolgdata: 18 okt., 1, 15 en 29 nov., 13 dec., 3, 17 en 31 jan. en 14 febr.

Aantal lessen:          10
Lesgeld:                   €95,-

Docent:  Jan van Kasteren

Inschrijven