Beeldhouwen Atelier

Beeldhouwen atelier

Cursisten beeldhouwen hebben bij De Wiele creatief de mogelijkheid om, in betreffend cursusjaar, op dinsdag- of vrijdagochtend zonder docent gebruik te maken van het beeldhouwlokaal.

Deze mogelijkheid bestaat gedurende 10 maanden per cursusjaar (september tot en met juni) en voor zover het maximale aantal gebruikers nog niet is bereikt (vol is vol) en ruimte beschikbaar is (cursussen e.d. hebben voorrang).

Cursisten die een halve cursus beeldhouwen volgen hebben die mogelijkheid gedurende de looptijd van die cursus en voor zover het maximale aantal gebruikers nog niet is bereikt (vol is vol) en ruimte beschikbaar is (cursussen e.d. hebben voorrang).

Beeldhouwen Atelier
Cursuscode: 130
Dinsdag      09.00-12.00 uur
Vrijdag        09.00-12.00 uur
Start:          11 januari 2022

Aantal sessies: 24 in 2 delen van 12 sessies

Lesgeld: €35,- - €50,-

Coördinator: Hans Vlemmix

Inschrijven

(Bij het inschrijven kunt u aangeven welke cursus/cursusduur u wilt.)