Beeldhouwen Atelier

Beeldhouwen
21 maart 2018
Dans-je-fit
7 april 2018

Beeldhouwen atelier

Cursisten beeldhouwen hebben bij De Wiele creatief de mogelijkheid om, in betreffend cursusjaar, op dinsdag- of vrijdagochtend zonder docent gebruik te maken van het beeldhouwlokaal.

Deze mogelijkheid bestaat gedurende 10 maanden per cursusjaar (september tot en met juni) en voor zover het maximale aantal gebruikers nog niet is bereikt (vol is vol) en ruimte beschikbaar is (cursussen e.d. hebben voorrang).

Cursisten die een halve cursus beeldhouwen volgen hebben die mogelijkheid gedurende de looptijd van die cursus en voor zover het maximale aantal gebruikers nog niet is bereikt (vol is vol) en ruimte beschikbaar is (cursussen e.d. hebben voorrang).

Beeldhouwen Atelier
Cursuscode: 130
Dinsdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 09.00-12.00 uur
Start: 10 september 2019

Aantal sessies: 24 in 2 delen van 12 sessies

Lesgeld: €35,- - €50,-

Coördinator: Hans Vlemmix

Inschrijven

(Bij het inschrijven kunt u aangeven welke cursus/cursusduur u wilt.)

preloader