Reglement “Monumentaal”

 Algemeen

 • Het betreft een fotowedstrijd.
 • De wedstrijd loopt van 12 september 2020 tot 30 november 2021.
 • Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
 • De Wiele creatief behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van medewerkers van De Wiele creatief.

 De wedstrijd

 • Er zijn drie verschillende thema’s / categorieën:
  1. Verandering
  2. Monumentaal
  3. Honderd jaar
 • Deelnemers mogen in elke categorie meedoen en per categorie maximaal vijf foto’s inzenden.
 • Inzenden van foto’s, die voldoen aan de voorwaarden, kan door deze te sturen naar het mailadres dewiele.monumentaal@gmail.com.
 • Op de website dewielecreatief.nl is alle informatie over de fotowedstrijd te lezen.
 • Op de website dewielecreatief.nl en Facebookpagina zijn alle ingekomen inzendingen die meedingen naar de vakjury- of publieksprijs te zien.
 • Om in aanmerking te komen voor de Jongerenprijs moeten deelnemers tot en met 18 jaar hun leeftijd vermelden bij het inzenden van hun foto’s.
 • Via de Facebookpagina kun je je stem uitbrengen op uw favoriete foto’s.

 Voorwaarden

 • De foto moet passen binnen het thema van de desbetreffende categorie.
 • De foto’s dienen gemaakt te zijn in 2020 of 2021.
 • Oudere foto’s (van voor 1 januari 2020) zijn niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
 • Foto’s moeten worden aangeleverd met minimaal 1000 pixels op de langste zijde en zonder watermerk of logo.
 • Genomineerde foto’s moeten nadien (vóór 10 december 2021) ten behoeve van de expositie en prijsuitreiking worden aangeleverd in de navolgende kwaliteit : resolutie van 300 pixels/inch en 3840 pixels op de langste zijde (zonder watermerk of logo).
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht.
 • De Wiele creatief is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
 • De inzender geeft De Wiele creatief d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op de website, Facebookpagina, foto exposities, nieuwsbrieven, Instagram van De Wiele creatief alsook in de lokale kranten en media te publiceren.
 • Pornografisch-,seksueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
 • De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

 Winnaars

 • Zowel een vakjury als een publieksjury beoordelen alle inzendingen.
 • De publieksjury doet dit via facebook, waarop de beelden te zien zijn en het aantal stemmen/likes de doorslag geeft.
 • Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury zes foto’s per categorie waarvan door de vakjury de nummers een, twee en drie wordt gekozen.
 • De vakjury kiest uit de inzendingen door jongeren tot en met 18 jaar de winnaar van de Jongerenprijs. De winnaar moet op het moment van de prijsuitreiking niet ouder zijn dan 18 jaar. Een leeftijdstoets vindt plaats voorafgaand aan de prijsuitreiking.
 • De publieksprijs gaat naar de foto met de meeste stemmen mits deze voldoet aan alle voorwaarden.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
 • De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd inclusief naamsvermelding en jury commentaar.
 • Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan De Wiele creatief beschikbaar stellen voor publicatie.
 • De drie winnaars per categorie, de winnaar van de jongerenprijs en de winnaar van de publieksprijs ontvangen een prijs in de vorm van een waardebon.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Stemmen

 • Op Facebook kunt je een foto kiezen die je de mooiste, duidelijkste of indrukwekkendste vindt.
 • De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
 • In geval van geconstateerde fraude wordt de foto verwijderd.

Jury

 • De vakjury bestaat uit de fotografiedocenten van De Wiele creatief en twee regionale fotografen.

 Aansprakelijkheid

 • De Wiele creatief, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • De Wiele creatief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • De Wiele creatief is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

 Slotbepalingen

 • De Wiele  kan de wedstrijdvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de wedstrijd ook op ieder moment beëindigen.
 • De Wiele en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de De Wiele Fotowedstrijd “Monumentaal”. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van De Wiele creatief. Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

Stuur uw beste foto’s naar dewiele.monumentaal@gmail.com en maak kans op de publieksprijs en/of de vakjuryprijs van een van de drie wedstrijd categorieën.