Live-stream Portret schilderen door Eva Sanders
11 december 2020
Vacatures bij De Wiele creatief
5 maart 2021

Wanneer en hoe gaat De Wiele creatief weer open?

Sinds dinsdag 15 december 2020 zitten we in een verregaande lockdown waardoor helaas alle lessen voor volwassenen en kinderen bij De Wiele creatief tot nader order niet kunnen doorgaan

Het kabinet, zo verkondigden minister-president Rutte en minister De Jonge op 25 februari j.l. tijdens de persconferentie, blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg.

Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om -zo beredeneert het kabinet-, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. Het kabinet staat vanaf 3 maart onder voorwaarden een paar verruimingen toe. Helaas mogen centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten nog niet open.

De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart aanstaande van kracht.

Gezien de huidige situatie heeft het bestuur van De Wiele creatief, voor de rest van het cursusjaar, voor de volgende aanpak gekozen:

Afronding van het eerste halfjaar

  1. Door de verlenging van de lockdown tot minimaal 15 maart 2021 kunnen de lessen van het eerste semester niet meer worden gegeven of ingehaald (met uitzondering van Dans volwassenen waarvoor een speciale oplossing is gevonden). We beschouwen daarom het eerste deel van dit cursusjaar als afgesloten.
  2. De lessen van het eerste semester, die vanwege COVID-19 niet hebben kunnen plaatsvinden, worden eind februari aan de betreffende cursisten terugbetaald. Dit geldt zowel voor de cursisten die zich alleen voor het eerste halfjaar hebben ingeschreven als voor diegenen die zich voor het hele jaar hebben ingeschreven.

Strategie voor het tweede halfjaar

  1. De lessen van het tweede semester kunnen pas starten na afloop van de lockdown. Het is ook denkbaar dat de lockdown nog verder wordt verlengd. In het cursusprogramma voor het tweede semester gaan we nu uit van een mogelijke startdatum vanaf 15 maart 2021. N.B. In de website gaan we nog uit van een startdatum van 22 februari. De website wordt z.s.m. aangepast.
  2. Het is niet meer mogelijk alle lessen nog vóór de zomervakantie te geven. Zelfs niet als we er daarbij van uitgaan dat we tijdens de tussenliggende korte vakanties gewoon doorgaan. 
  3. De cursisten die zich voor het hele jaar hebben ingeschreven gaan automatisch door naar het tweede deel van het cursusjaar.
  4. Eventuele incasso’s in het tweede halfjaar worden gewoon geïnd waarbij de incasso’s vanaf februari een maand later worden geïnd. Aan het eind van het tweede halfjaar worden, indien aan de orde, de niet gegeven lessen gecompenseerd.
  5. Voor de cursisten die zich voor het hele jaar hebben ingeschreven maar hun deelname vanwege COVID-19 hebben opgeschort of willen opschorten worden de incasso’s niet gestopt. Aan het einde van het cursusjaar worden ook voor hen de niet gevolgde lessen gecompenseerd (terugbetaling of tegoedbon voor volgend cursusjaar).
  6. Van de “helejaars”-cursisten die hebben aangegeven vanwege COVID-19 te willen stoppen, worden de incasso’s stopgezet. Het niet gebruikte deel van de betaalde cursusgelden wordt terugbetaald.

Cursisten die in het tweede halfjaar een cursus willen volgen, moeten zich op de gebruikelijke wijze aanmelden. (Dit geldt dus niet voor cursisten die zich al voor het hele jaar hebben ingeschreven.)

Het cursusprogramma en de cursusprijs zullen aan de realiteit worden aangepast zodra het duidelijk is wanneer we weer kunnen beginnen. 

In alle gevallen zullen de cursisten financieel worden gecompenseerd voor de lessen die in het tweede semester t.g.v. COVID-19 toch niet gegeven kunnen worden. Dit zal plaatsvinden aan het einde van het cursusseizoen.

Met eventuele vragen of opmerkingen  kunt u zich richten tot het bestuur via een email aan bestuur@dewielecreatief.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Wiele creatief.