Live-stream Portret schilderen door Eva Sanders
11 december 2020

Wanneer en hoe gaat De Wiele creatief weer open?

Sinds dinsdag 15 december 2020 zitten we in een verregaande lockdown waardoor helaas ook alle lessen voor volwassenen en kinderen bij De Wiele creatief tot nader order niet kunnen doorgaan

COVID-19 laat ons helaas nog steeds niet met rust. Toch hopen we binnenkort onze lessen weer op een verantwoorde wijze te kunnen hervatten uiteraard rekening houdend met de Corona-maatregelen van de overheid.

Gezien de huidige situatie heeft het bestuur van De Wiele creatief, voor de rest van het cursusjaar, voor de volgende aanpak gekozen:

Afronding van het eerste halfjaar

  1. Door de verlenging van de lockdown tot minimaal 9 februari 2021 kunnen de lessen van het eerste semester niet meer worden gegeven of ingehaald (met uitzondering van Dans volwassenen waarvoor een speciale oplossing is gevonden). We beschouwen daarom het eerste deel van dit cursusjaar als afgesloten.
  2. De lessen van het eerste semester, die vanwege COVID-19 niet hebben kunnen plaatsvinden, worden eind februari aan de betreffende cursisten terugbetaald. Dit geldt zowel voor de cursisten die zich alleen voor het eerste halfjaar hebben ingeschreven als voor diegenen die zich voor het hele jaar hebben ingeschreven.

Strategie voor het tweede halfjaar

  1. De lessen van het tweede semester kunnen pas starten na afloop van de lockdown. Het is ook denkbaar dat de lockdown verder wordt verlengd. Daarom gaan we in het cursusprogramma voor het tweede semester uit van een mogelijke startdatum vanaf 22 februari 2021. Zie de website voor de exacte startdata.
  2. In principe kunnen alle lessen nog vóór de zomervakantie worden gegeven. We gaan er daarbij van uit dat we tijdens de tussenliggende korte vakanties gewoon doorgaan. Alleen op de volgende vrije dagen: Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna en 2e Pinksterdag worden  er geen lessen 
  3. De cursisten die zich voor het hele jaar hebben ingeschreven gaan automatisch door naar het tweede deel van het cursusjaar.
  4. Eventuele incasso’s in het tweede halfjaar worden gewoon geïnd waarbij de incasso’s vanaf februari een maand later worden geïnd. Aan het eind van het tweede halfjaar worden, indien aan de orde, de niet gegeven lessen gecompenseerd.
  5. Voor de cursisten die zich voor het hele jaar hebben ingeschreven maar hun deelname vanwege COVID-19 hebben opgeschort of willen opschorten worden de incasso’s niet gestopt. Aan het einde van het cursusjaar worden ook voor hen de niet gevolgde lessen gecompenseerd (terugbetaling of tegoedbon voor volgend cursusjaar).
  6. Van de “helejaars”-cursisten die hebben aangegeven vanwege COVID-19 te willen stoppen, worden de incasso’s stopgezet. Het niet gebruikte deel van de betaalde cursusgelden wordt terugbetaald.

Cursisten die in het tweede halfjaar een cursus willen volgen, moeten zich op de gebruikelijke wijze aanmelden. (Dit geldt dus niet voor cursisten die zich al voor het hele jaar hebben ingeschreven.)

Als ten gevolge van COVID-19 toch nog verdere sluitingen nodig zijn, dan zullen we het programma daar op verder moeten aanpassen.

In alle gevallen zullen de cursisten financieel worden gecompenseerd voor de lessen die in het tweede semester t.g.v. COVID-19 toch niet gegeven kunnen worden. Dit zal plaatsvinden aan het einde van het cursusseizoen.

Met eventuele vragen of opmerkingen  kunt u zich richten tot het bestuur via een email aan bestuur@dewielecreatief.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Wiele creatief.