Wieleweetjes Dansafdeling
13 maart 2021
Hofdael Open 2021
15 juli 2021

Wanneer en hoe gaat De Wiele creatief weer open?

Sinds dinsdag 15 december 2020 zitten we in een verregaande lockdown waardoor helaas alle lessen voor volwassenen en kinderen bij De Wiele creatief tot nader order niet kunnen doorgaan

Wij hoopten na Pasen onze lessen weer te kunnen hervatten. Het is intussen duidelijk dat dat niet gaat lukken. Zelfs als het weer mogelijk wordt lessen te gaan geven na 20 april,  blijft ons onvoldoende tijd over om het normale lesprogramma voor de tweede helft van het jaar af te ronden vóór de zomervakanties.

Daarom hebben wij tot onze spijt moeten besluiten om het cursusprogramma voor de tweede helft van het cursusjaar te annuleren.

Als er toch nog ruimte komt om lessen te geven vóór de zomervakantie, zullen we voor de daarvoor in aanmerking komende cursussen in overleg met onze docenten speciale korte cursussen en/of workshops met aangepaste prijzen aanbieden waarop je dan kunt inschrijven. Zodra we hier meer over weten, informeren we je per email, Nieuwsbrief, Facebook en website.

Hoe gaan we dit financieel afwikkelen?

Net als aan het einde van het vorige cursusjaar compenseren we uiteraard alle als gevolg van Corona gemiste lessen. De niet-geleverde lessen van het eerste halfjaar zijn intussen terugbetaald en alle betalingen voor het tweede halfjaar worden gerestitueerd. De waarde van de gemiste lessen wordt eind juni 2021 per bank terugbetaald.

Het te restitueren bedrag (ter waarde van de gemiste lessen) kan ook worden gebruikt als een korting op een cursus waar je volgend cursusjaar voor inschrijft.

Het is bijzonder jammer dat we dit jaar, nota bene het jaar van ons 50-jarig bestaan, op deze manier moeten afronden. We gaan er echter van uit dat we volgend jaar, met voldoende weerstand tegen het virus, weer op een redelijk normale manier ons volle programma kunnen draaien.

Intussen is de website aangepast met het cursusprogramma voor 2021/22.

Je kunt je nu dus inschrijven voor de cursussen van volgend jaar. We hopen iedereen in blakende gezondheid te kunnen verwelkomen en samen weer vele creatieve momenten te beleven.

En laten we optimistisch blijven, misschien kunnen we nog iets organiseren vóór de zomervakantie.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van De Wiele creatief