Wanneer en hoe gaat De Wiele creatief weer open?
22 maart 2021

Wanneer en hoe gaat De Wiele creatief weer open?

Het Corona-virus heeft ons dit jaar behoorlijk beperkt in onze mogelijkheden. Helaas hebben we het hele cursusprogramma voor de tweede helft van het cursusjaar moeten annuleren. 

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 13 april 2021 heeft het kabinet een routeplan gepresenteerd voor stapsgewijze heropening van de samenleving.
De tweede stap van dat routeplan, die volgens de huidige berichten op 19 mei zou kunnen ingaan, is belangrijk voor ons als creativiteitscentrum. Dan zal kunst- en cultuurbeoefening binnen weer toegestaan zijn.
Of deze versoepeling definitief doorgaat wordt vóór  18 mei bekend gemaakt. Het is dus nog steeds mogelijk dat we per 19 mei weer open kunnen.

Daarom hebben we met de docenten geïnventariseerd wat er eventueel nog mogelijk zou zijn in de vorm van speciale korte cursussen en/of workshops. Het resultaat van deze inventarisatie vind je op de website onder de label “Afsluitlessen”:

Afsluitlessen voor volwassenen

Afsluitlessen voor kinderen en jongeren 

Laten we optimistisch blijven, misschien kunnen we op deze manier het jaar nog enigszins positief afsluiten.

Intussen is de website ook aangepast met het cursusprogramma voor 2021/22. Je kunt je dus ook al inschrijven voor de cursussen van volgend jaar.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van De Wiele creatief