Covid-19 protocollen

Bij De Wiele creatief hebben we nauwkeurig onderzocht hoe we de lessen en activiteiten weer kunnen hervatten rekening houdend met de door het RIVM aanbevolen maatregelen. Met ingang van het nieuwe cursusjaar kunnen we weer activiteiten organiseren onder strikte eisen die zijn vastgelegd in ons Covid-19 protocol. 

We kennen twee protocollen die op een paar punten van elkaar afwijken: