De Wiele creatief en de Corona-crisis

Dansvoorstelling “GOUD” – uitgesteld tot 2021
6 maart 2020
Cultuur in Actie – Mooniq Priem
3 juni 2020

De Wiele creatief en de Corona-crisis

De Nederlandse regering heeft sinds begin maart 2020 ingrijpende maatregelen genomen: een “intelligente Lock-down” om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) een halt toe te roepen. Daardoor is De Wiele creatief sinds begin maart gesloten en hebben de cursussen geen doorgang kunnen vinden.

De boodschap van onze Nederlandse regering is in zoverre duidelijk dat een terugkeer naar de situatie van voor deze pandemie slechts met kleine stapjes zal plaatsvinden. De Wiele creatief neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting haar cursisten en medewerkers. Het bestuur van De Wiele creatief volgt de aanwijzingen van de overheid.

Intussen worden de maatregelen geleidelijk versoepeld en zijn we bezig met een “intelligente Lock-up”. Bij De Wiele creatief zijn we druk bezig te onderzoeken hoe we de lessen en activiteiten weer kunnen hervatten rekening houdend met de afstands-eisen. Vanaf 1 juni mogen we weer activiteiten organiseren onder strikte eisen. 

In alle nuchterheid heeft het bestuur moeten concluderen dat het inhalen van lessen in dit cursusjaar niet realistisch meer is. Voor een enkele cursus (beeldhouwen) wordt de mogelijkheid geboden om online lessen te volgen en daarmee de cursus af te maken maar voor de meeste cursussen werkt dat niet.

Corona-compensatie
De Wiele wil uiteraard de cursisten de lessen aanbieden waarvoor is betaald. De huidige situatie verhindert dit helaas. Daarom heeft het bestuur besloten de gemiste lessen te compenseren door een korting (ter waarde van de gemiste lessen) te geven aan betreffende cursisten in het komende cursusjaar 2020-2021.

Wij hopen van harte dat je komend seizoen wederom gebruik gaat maken van een van onze creatieve cursussen. Op het inschrijfformulier 2020-2021 of bij inschrijving via de website kun je aangeven dat je gebruik maakt van deze compensatie.
De eventuele Corona-compensatie is niet zichtbaar bij de inschrijving maar wordt later verrekend.

Het kan natuurlijk zijn dat je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om komend cursusjaar een cursus bij ons te volgen en daarmee gebruik te maken van de geboden compensatie. In die situatie zal de waarde van de gemiste lessen eind oktober 2020 per bank aan je worden terugbetaald.

Op deze website www.dewielecreatief.nl houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor dringende vragen kun je contact met ons opnemen via info@dewielecreatief.nl. Reacties op je mail kunnen iets langer op zich laten wachten dan normaal. Omdat het gebouw momenteel gesloten is, zijn we niet telefonisch bereikbaar.

We vertrouwen op je begrip hiervoor.

Het bestuur van De Wiele creatief

preloader