Corona-compensatie 2019-2020

Corona-compensatie
De Wiele wil uiteraard de cursisten de lessen aanbieden waarvoor is betaald. De huidige situatie met het Corona-virus heeft dit helaas verhinderd. Daarom heeft het bestuur besloten de in het cursusjaar 2019-2020 gemiste lessen te compenseren door een korting ter waarde van de gemiste lessen te geven aan betreffende cursisten in het cursusjaar 2020-2021.

Wij hopen van harte dat iedere cursist in het nieuwe seizoen wederom gebruik gaat maken van een van onze creatieve cursussen. Op het inschrijfformulier 2020-2021 of bij inschrijving via de website kan men aangeven dat men in aanmerking denkt te komen voor deze compensatie.
Let wel: de eventuele Corona-compensatie is niet zichtbaar bij de inschrijving maar wordt later verrekend.

Het kan natuurlijk zijn dat men geen gebruik maakt van de mogelijkheid om komend cursusjaar een cursus bij ons te volgen en daarmee gebruik te maken van de geboden compensatie. In die situatie zal de waarde van de gemiste lessen eind oktober 2020 per bank aan je worden terugbetaald.